NIPO

2 juli 2002

Werkgevers kampen met fors tekort aan hoger opgeleiden

Van de Nederlandse werkgevers heeft momenteel 45% moeite om aan hoger opgeleid personeel te komen. Een op de vijf werkgevers zegt schade te ondervinden als gevolg van een tekort aan hoger opgeleid personeel. Daarbij gaat het vooral om gebrek aan know how voor een goede bedrijfsvoering, verlies aan innovatiecapaciteit en oplopende personeelskosten. De problemen zijn het grootst in de sectoren zorg, overheid, zakelijke dienstverlening, industrie en bouw. Dat blijkt uit een NIPO-onderzoek in opdracht van de HBO-raad en de Vereniging van Universiteiten VSNU. De resultaten zijn opgenomen in het boekje "Gezocht: hoger opgeleiden!", dat op 1 juli wordt aangeboden aan demissionair minister Jorritsma van Economische Zaken.

De nieuwe cijfers zijn opmerkelijk gezien de economische dip waarin Nederland nu verkeert. Ondanks de kwakkelende conjunctuur, is er op de arbeidsmarkt nog steeds grote behoefte aan mensen met een HBO- of universitair diploma. Die behoefte is structureel. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) verwacht dat de perspectieven op de langere termijn voor mensen met een universtair diploma zeer goed en voor mensen met een HBO-diploma goed blijven. De vraag naar mensen met een universitaire opleiding stijgt bijvoorbeeld twee keer zo snel als het aanbod.

Nederland wordt steeds meer een kennissamenleving, zo blijkt uit de recente NIPO-cijfers. Acht op de tien werkgevers menen dat de eisen die worden gesteld aan het opleidingsniveau van personeel steeds zwaarder worden. Ruim een derde van de grotere bedrijven heeft de afgelopen jaren nogal eens personeel aangenomen dat eigenlijk te laag was geschoold voor een bepaalde functie. In vergelijking met andere westerse landen blijft Nederland achter als het gaat om de deelname aan hoger onderwijs. Verder is het aantal allochtone leerlingen dat gaat studeren nog veel te gering. Daardoor blijft veel talent onbenut.

Universiteiten en hogescholen vragen meer (financiële) ruimte om het hoger onderwijs te vernieuwen, zodat de individuele student beter aan haar of zijn trekken komt. Ook een intensievere begeleiding en ondersteuning van allochtone studenten is nodig, om hun slaagkansen te vergroten. Een verdere versterking van de kolom van het beroepsonderwijs kan helpen om in een vroege fase verborgen talent voor te bereiden op deelname van hoger onderwijs. Ook zijn extra (fiscale) faciliteiten nodig voor mensen die op latere leeftijd een vervolgopleiding in het hoger onderwijs willen volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VSNU-communicatie, Jan Snoek (tel: 030-2363 850 of 06-5373 7967).

Wilt u op de hoogte blijven van andere gratis publicaties in de toekomst, dan kunt u zich abonneren op onze attenderingsservice.

Deel: ' Werkgevers kampen met fors tekort aan hoger opgeleiden '
Lees ook