Informatie: VOOR DE PERS

CNV Metaaltechniek is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

Woensdag 10 maart 1999

Werkgevers metaaltechniek verzieken eigen bedrijfstak

De werkgeversorganisatie FWM verziekt de eigen bedrijfstak. Tot die conclusie komt CNV Metaaltechniek na de laatste onderhandelingsronde over de nieuwe cao voor de metaal- en technische bedrijfstakken (330.000 werknemers). Het aantal onvervulde vacatures benadert de 35.000, terwijl de arbeidsvoorwaarden in de visie van de werkgevers eerder slechter moeten worden dan beter. Op die manier wordt de bedrijfstak steeds minder aantrekkelijk voor de werknemers.

In laatste ronde, die zeventien uur duurde, tot vanmorgen vier uur, is uitsluitend over de overuren gesproken. Het loonbod houden de werkgevers op 2,75 procent in twee jaar, terwijl CNV Metaaltechniek 3,5 procent per jaar vraagt. CNV Metaaltechniek consta-teert na bijna honderd uur onderhandelen dat de werkgevers op geen enkele manier bereid zijn om hun werknemers serieus te nemen. Gisteren en vannacht is alleen de zeggenschap over de overuren aan de orde geweest. De werkgevers staan op het standpunt dat zij te allen tijden werknemers moeten kunnen verplichten om over te werken. CNV Metaaltechniek vindt dat werknemers hierover ook zeggenschap moeten hebben. In een moderne samenleving is dat niet meer dan normaal.CNV Metaaltechniek heeft in de loop van de onderhandelingen een alles omvattend bod op tafel gelegd, dat volgens de werkgevers te ver was: zij moesten terug naar de achterban. De bond wil afspraken maken over een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar, betere arbeidsomstandigheden en medezeggenschap en afspraken over scholing. Hierbij horen ook afspraken over werkgelegenheid en het in dienst nemen van langdurig werklozen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.CNV Metaaltechniek en de andere bonden roepen hun leden nu op om in hun bedrijf gezamenlijke actiecomités op te richten Een landelijk actiecomité zal acties voorberei-den en coördineren. De acties worden na 22 maart gehouden. Tot die datum overleggen de werkgevers met hun achterban en op 22 maart willen ze weer onderhandelen.

Nadere inlichtingen:

Jaap Jongejan (cao-onderhandelaar) 030 - 6 348 348

Deel: ' Werkgevers metaaltechniek verzieken eigen bedrijfstak '
Lees ook