Unie van elektrotechnische ondernemers

Nieuwe brancheorganisatie telt 6.000 leden met 110.000 werknemers
UNETO EN VNI FUSEREN PER 2002

Zoetermeer, 26 september 2001

Werkgeversverenigingen Uneto en VNI gaan fuseren. De ledenraden van beide verenigingen hebben vanavond in Zeist hun goedkeuring gegeven aan het fusievoorstel. De nieuwe organisatie gaat per 1 januari 2002 verder onder een nog nader vast te stellen nieuwe naam. Door de fusie ontstaat een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland.

Uneto (Unie van elektrotechnische ondernemingen) en VNI (Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven) werken al jarenlang op diverse terreinen samen. VNI is de brancheorganisatie van werktuigkundige installatiebedrijven, Uneto behartigt de belangen van elektrotechnische installateurs en de elektro-detailhandel. In mei 2000 zijn er verkennende besprekingen gestart over een mogelijke fusie. Na een zorgvuldige voorbereiding hebben de ledenraden zich vanmiddag positief over de fusie uitgesproken.

Schaalvergroting
In het internationale krachtenveld waarbinnen VNI en Uneto als belangenbehartigers optreden is een voortdurende schaalvergroting zichtbaar. Daarnaast is de traditionele scheiding tussen werktuigkundige (VNI) en elektrotechnische (Uneto) installatietechniek steeds kleiner geworden. De nu aangekondigde fusie is een logisch antwoord op deze ontwikkelingen. De nieuwe vereniging vertegenwoordigt ruim 6.000 ondernemers met ruim 110.000 werknemers.

Nieuwe naam
Directie, bestuur en stafbureau van de nieuwe vereniging zullen met ingang van 1 januari 2002 vanuit Zoetermeer direct onder de nieuwe naam gaan opereren. De bedrijven die lid zijn van de nieuwe vereniging krijgen meer tijd om de nieuwe verenigingsnaam naar hun relaties te gaan communiceren. De fusie zal naar verwachting in 2004 volledig zijn afgerond.

Einde persbericht

Meer informatie:
Uneto - Caspar Rosenbaum (directeur): Tel. 079-325.0650 / 06-5159.3369 VNI - Ron van Harten (directeur): Tel. 079-321.4402 / 06-5386.2702

Deel: ' Werkgeversverzekeringen UNETO en VNI fuseren per 2002 '
Lees ook