X
X
X Gemeente Amsterdam


www.amsterdam.nl inhoud zoeken mail

Amsterdam.nl
|
Nieuws & Actueel
|
Persberichten
|
WERKGROEP ADVISEERT OPRICHTING FOTOGRAFIE MUSEUM AMSTERDAM

Al in het jaar 2000 kan de oprichting plaatsvinden van het Fotografie Museum Amsterdam (FMA), dat uiteindelijk moet worden gevestigd in het gebouw van het Conservatorium van Amsterdam aan de Van Baerlestraat. Dit schrijft de werkgroep Foto in haar rapport aan de wethouder voor de Cultuur, Saskia Bruines.

Het college van B&W en de Raadscommissie voor Cultuur hebben zich eerder uitgesproken voor een versterking van de disciplines fotografie, film en nieuwe media in Amsterdam.

Daartoe heeft Saskia Bruines het initiatief genomen om deskundigen in het veld te mobiliseren om te komen tot verdere uitbouw van de plannen die eerder zijn neergelegd in het door de gemeente Amsterdam gepresenteerde rapport 'Amsterdam 'mainport' voor de beeldcultuur'.

Deze uitgewerkte plannen zijn afgelopen maandag verzonden naar de staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg.

Het FMA moet volgens de werkgroep Foto grote publiekstentoonstellingen organiseren van Nederlandse en internationale fotografie, en als platform fungeren voor het professionele en amateurcircuit. Het museum dient ook als studiehuis ter bevordering van educatie en onderzoek. In het FMA zal nauw worden samengewerkt met bestaande musea, fotografie-instellingen, universiteiten en hogescholen. Basis van de plannen vormen de toonaangevende nationale en internationale collecties van de musea aan het Museumplein en van instellingen als het Gemeentearchief, het Maria Austria Instituut en het Joods Historisch Museum.

Daarnaast ligt er het rapport van een aantal deskundigen op het gebied van nieuwe media waarin onder meer wordt gepleit voor een Amsterdams podium en expositieruimte voor die onderdelen van nieuwe media waarmee het grote publiek kan worden aangesproken. De deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van onder meer de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media en Montevideo, schrijven ook dat nieuwe media als jonge kunstvorm een toegevoegde waarde levert aan het FMA in het gebouw aan de Van Baerlestraat. Het biedt mogelijkheden als servicecentrum en databank voor collectievorming en archivering. Ook hier zullen de landelijke collecties van Montevideo/Time Based Arts aan een veel groter publiek kunnen worden getoond.

Vooruitlopend op verdere politieke besluitvorming in de gemeente Amsterdam, heeft wethouder Bruines de rapporten naar staatssecretaris Van der Ploeg gezonden. Die zal ze, evenals het deze week verwachte nadere advies van de Raad voor Cultuur, betrekken in zijn definitieve besluitvorming over de ontwikkeling van fotografie, film en nieuwe media in Amsterdam.

Volgende week ontvangt Van der Ploeg ook een in samenwerking met het bestuur van het Filmmuseum geschreven notitie over de versterking van de cinematografische functie in Amsterdam.

Amsterdam, 4 november 1999Pb-114 Janneke Zumpolle 5523271

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Werkgroep adviseert oprichting fotografie museum Amsterdam '
Lees ook