PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

t.a.v. de SPORTREDACTIE

Bij gebruik EPO en ijzer: ADERLATEN als therapie!
(Parijs-BLOEDBANK-Roubaix?)

De werkgroep hemochromatose (ijzerstapeling) van de Nederlandse Leverpatienten Vereniging maakt zich grote zorgen over het grote gebruik van EPO en ijzer(injecties) bij sporters.

Uit de EPO-affaire is gebleken dat de meeste wielrenners giftige hoeveelheden ijzer in hun lichaam hebben. Men kan dan ook concluderen dat sportartsen op grote schaal sporters EPO toedienen en hen ook injecteren met ijzer. Dit leidt tot allerlei klachten die ook voorkomen bij patienten met hemochromatose, de erfelijke variant van ijzerstapeling waaraan zo'n 80.000 Nederlanders leiden.
De voornaamste klachten die als gevolg van een teveel aan ijzer ontstaan zijn:

* vermoeidheid

* leverstoornissen

* hartklachten

* diabetes

* gewrichtsklachten

Sporters en sportartsen blijken, gezien de gevonden ijzerwaarden, totaal niet op de hoogte van de risico's die er worden gelopen.

Het standaard meten van de ijzervoorraden (ferritine) bij sporters zou een grote bijdrage aan hun gezondheid kunnen leveren. Indien de waarden te hoog zijn zou men vanuit een medisch oogpunt zo snel mogelijk met aderlatingen moeten beginnen. Op deze wijze wordt het overtollige ijzer namelijk zeer effectief verwijdert. (Parijs-bloedbank-Roubaix?)

Voor meer informatie over ijzerstapeling en de risico's hieraan verbonden kan men kijken op:
http://members.tripod.com/~hemochromatose
of contact opnemen met:
Philip de Sterke
tel/fax: 020-42 00 789
e-mail: p_de_sterke@hotmail.com of pdesterke@altavista.net


______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Deel: ' Werkgroep hemochromatose bezorgd over gebruik EPO en ijzer '
Lees ook