Gemeente Delfzijl


BESLUIT

29-06-1999

Werkgroep Herhuisvesting Kinder- en Peuteropvang Wagenborgen

Burgemeester en wethouders van Delfzijl hebben besloten om een "Werkgroep Herhuisvesting Kinder- en Peuteropvang Wagenborgen" in te stellen.

In het dorp Wagenborgen is zowel een peuterspeelzaal als een kinderopvangcentrum. De peuterspeelzaal "Humpie Dumpie" is gelegen naast de basisschool "De Waarborg" aan de Hoofdweg te Wagenborgen. Het kindercentrum "De Gele Speeldoos" is gelegen op het terrein van "Groot Bronswijk" aan de Familie Bronsweg te Wagenborgen.

Beide gebouwen voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan peuterspeelzalen en kinderopvangcentra. Bovendien is onlangs gebleken dat investeren in het houten gebouw van de peuterspeelzaal niet meer lonend is. Verder is aan de orde dat de huur is opgezegd van het gebouw waarin het kinderopvangcentrum is ondergebracht. Daarom is het noodzakelijk om te kijken naar een nieuwe locatie voor de kinderopvang en voor de peuters.

Om na te gaan op welke plek in het dorp geschikte en betaalbare huisvesting voor deze voorzieningen voorhanden is, hebben burgemeester en wethouders besloten een werkgroep in stellen. Burgemeester en wethouders hebben de werkgroep opdracht gegeven om te streven naar één locatie voor beide voorzieningen. De werkgroep dient in najaar 1999 een rapport klaar te hebben waarin op de huisvestingslocatie, de financiële opzet en de organisatorische vormgeving van deze locatie wordt ingegaan.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de sector Gemeentewerken van de gemeente, de locatieleidster Wagenborgen van de Stichting Kinderopvang Noord Groningen, de Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Delfzijl en de Hulpverleningsdienst Groningen. Een vertegenwoordiger van de sector Welzijn van de gemeente zal als adviseur en op ad hoc basis aan de werkgroep deelnemen.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt wethouder A.J.Huisman , telefoon 0596-639911.

Deel: ' Werkgroep Herhuisvesting Kinderopvang Wagenborgen '
Lees ook