Werkloosheidscijfers van de maand januari 1999

Kabinet van de minister van tewerkstelling en arbeid en gelijke-kansenbeleid

Brussel, 2 februari

Minister van Tewerkstelling en Arbeid Miet Smet deelt hierbij de werkloosheidscijfers voor de maand januari 1999 mee. Momenteel zijn er 413.847 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en de werkloosheidsgraad bedraagt 12,2% (Belgische cijfers). De werkloosheid blijft dalen in vergelijking met vorig jaar (-7,9%) toen er in januari 449.310 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen waren.

Eind januari 1999 telde België 413.847 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dit is een daling in vergelijking met januari 1998 met 35.463 eenheden (-7,9%). Wat de geografische verdeling betreft, daalde het aantal werklozen over de afgelopen 12 maand in Vlaanderen met 24.071 tot 161.862 (-12,9%), in Wallonië met 8.187 tot 196.263 (-4%) en in Brussel met 3.205 tot 55.722 (-5,4%). In vergelijking met vorige maand steeg het aantal werklozen met 2.272 (+0,6%). Concreet betekent dit een stijging voor Vlaanderen met 1.928 eenheden (+1,2%), een daling voor Wallonië met 522 eenheden (-0,3%) en een stijging voor Brussel met 866 eenheden (+1,6%).

In januari 1999 waren er 180.891 werkloze mannen en 232.956 werkloze vrouwen. Op jaarbasis is er bij de mannen een daling met 13.702 (-7%), bij de vrouwen zijn er nu 21.761 (-8,5%) werklozen minder dan in januari vorig jaar. Tegenover vorige maand is het aantal werkloze mannen gestegen met 2.679 (+1,5%). Bij de vrouwen is de werkloosheid ten opzichte van vorige maand gedaald met 407 eenheden (-0,2%).

Momenteel zijn er 71.515 werklozen beneden de 25 jaar. Dat zijn er 237 (-0,3%) minder dan vorige maand. Ook de cijfers op jaarbasis wijzen nog altijd op een verbetering van de jeugdwerkloosheid. In vergelijking met vorig jaar zijn er nu 5.840 (-7,5%) jonge werklozen minder.

Het aantal oudere werklozen bedraagt voor de maand januari 137.451. Vlaanderen telt 79.114 oudere werklozen, Wallonië 45.042 en Brussel 13.295.

In vergelijking met vorige maand kende het aantal langdurig werklozen (+ 2 jaar werkloosheid) een stijging met 327 tot 195.587 (+0,2%). Ten opzichte van vorig jaar zijn er 14.845 langdurig werklozen minder; een daling met 7,1%.

De werkloosheidsgraad bedraagt deze maand 12,2% (9,7 % voor de mannen en 15,5% voor de vrouwen). De werkloosheidsgraad ligt daarmee op hetzelfde niveau dan vorige maand en 0,9% lager ten aanzien van januari 1998.

De omzetting van de Belgische naar Europees vergelijkbare cijfers levert voor België in november 1999 een werkloosheidsgraad op van 8,5%. Dit cijfer ligt 1,3 %-punten onder het Europees gemiddelde van 9,8%. Ter vergelijking de werkloosheidsgraden van onze buurlanden voor november 1998: Duitsland 9,4%, Frankrijk 11,8%, Nederland 3.6%(oktober 1998).

Deel: ' Werkloosheidscijfers van de maand januari 1999 in Belgie '
Lees ook