expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW; Werkloze ouderen per 1 mei verplicht passend

Nr. 99/23
26 februari 1999

Werkloze ouderen per 1 mei verplicht passend werk te aanvaarden

Werklozen die na 1 mei de leeftijd van 57,5 jaar bereiken zijn vanaf die datum verplicht zich als werkzoekende in te laten schrijven bij het arbeidsbureau. Dit geldt zowel voor mensen die een WW-uitkering ontvangen als voor mensen met een Bijstands- Ioaw- of Ioaz-uitkering.

Dit blijkt uit de wijziging van de Regeling tot vrijstelling van verplichtingen van de Algemene bijstandswet, van de Regeling vrijstelling verplichtingen Ioaw en Ioaz en het Besluit vrijstelling verplichtingen WW die vandaag in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

De verplichting tot inschrijving als werkzoekende is een van de maatregelen waarmee de arbeidsdeelname van ouderen moet worden bevorderd en het beroep op WW en bijstand moet worden beperkt. De vrijstelling van de sollicitatieplicht blijft voor mensen van deze leeftijd gelden. Wel moeten ze passend werk aanvaarden als dat hun wordt aangeboden.

26 feb 99 15:26

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkloze ouderen verplicht passend werk te aanvaarden '
Lees ook