Provincie Groningen


Groningen, 15 december 1999 Persbericht nr. 265

Provincie Groningen helpt werklozen in Oost-Groningen aan een baan in asielzoekerscentra

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn vandaag in principe accoord gegaan met een subsidiebijdrage van f 130.000,- aan de Stichting Werkprojecten Groningen voor het scholingsproject Intré. Binnen dit project worden 100 (langdurig) werklozen op het platteland opgeleid tot werknemers in bestaande of nieuwe asielzoekerscentra (AZC's) in hun buurt. De eerste opleiding start in Oost- Groningen. In de loop van 2000 zal de opleiding ook in Noord/Noord-West Groningen worden aangeboden. Het totale project loopt tot 1 april 2001. Het besluit wordt nog voor een definitief oordeel voorgelegd aan de statencommissie Economische Zaken.

In opdracht van de Provincie Groningen heeft het Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten onderzocht of er de komende jaren extra banen moeten worden ingevuld in AZC's in de provincie Groningen. Door een groeiende opvang van vluchtelingen in de provincie kan worden verwacht dat dit inderdaad het geval zal zijn.
In overleg met de AZC's werd besloten een opleidings-en trainingsproject op te zetten voor mensen die werkloos zijn en een baan willen op laag of middelbaar niveau en daarbij graag in de streek willen blijven wonen. Uit een peiling bij de sociale diensten in Oost- Groningen blijkt dat er voldoende werkloze werkzoekenden in de regio zijn die voor deze opleiding in aanmerking willen komen. Er zullen twee groepen van 25 personen worden opgeleid. De opleiding zal resulteren in een baan als beheersmedewerker of medewerker groepsopvang in een nieuwe of reeds bestaande AZC. Het streven is om de opleiding in de hele provincie aan te bieden.

De opleidingen worden verzorgd door Projectbureau " de Wissel" en het Alfa-College. Voor de algehele projectbegeleiding is de Stichting Werkprojecten te Groningen verantwoordelijk.

De AZC's en uitzendorganisatie Start geven voor de opgeleiden een baangarantie van minimaal 6 maanden. De Provincie gaat ervan uit dat door dit traject de kans om, na de opleiding en de werkervaringsplaats, blijvend een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren aanzienlijk wordt versterkt.

De totale netto projectkosten voor twee trajecten komen uit op ruim f 1,6 miljoen. Het Europees Sociaal Fonds zal daarvan ruim f 1.1miljoen bijdragen. De gemeenten in Oost- Groningen en de Provincie financieren gezamenlijk f 480.000,-. F 40.000,- komt voor rekening van Start.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Werklozen Oost-Groningen aan de slag in asielzoekerscentra '
Lees ook