Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

05/03/03 Werklunch Giscard d'Estaing met minister-president

De voorzitter van de Europese Conventie, Valéry Giscard d'Estaing, heeft woensdag 5 maart in Den Haag een werklunch met minister-president Balkenende.

De Europese Conventie heeft tot doelstelling een debat te voeren over de toekomst van de Europese Unie. Tijdens de werklunch zullen verschillende aspecten van de Conventie worden besproken, waaronder de voorstellen tot institutionele hervorming van de Unie. Bij de lunch zullen naast de minister-president aanwezig zijn minister De Hoop Scheffer, staatssecetaris Nicolaï en
regeringsvertegenwoordiger De Vries.

Zoekwoorden:

Deel: ' Werklunch Giscard d'Estaing met Balkenende '
Lees ook