FNV BONDGENOTEN

Werknemers groothandel boos op NVG-secretaris

Werknemers verontwaardigd over woordvoerder groothandelsbedrijven

Personeel in de groothandels heeft vandaag bij de meldkamer van FNV Bondgenoten met verontwaardiging gereageerd op algemeen secretaris L. Antonini van het Nederlands Verbond Groothandel (NVG). Deze zei voor radio en televisie niets te begrijpen van klachten over het sociale klimaat in zijn sector. 'Als het je niet bevalt, dan zoek je toch gewoon een andere baan?' luidde zijn commentaar. De meeste werknemers, die vandaag met de bond belden, was die opmerking in het verkeerde keelgat geschoten.

Onder het motto 'Bang voor de baas? Vertel het de bond' houdt FNV Bondgenoten vandaag een beldag voor het personeel in de groothandel. Hoewel aan het gratis telefoonnummer slechts op beperkte schaal bekendheid werd gegeven, waren de vier extra lijnen onvoldoende om alle bellers te woord te kunnen staan. Inderhaast werden extra lijnen aangelegd. De klachten worden nog geanalyseerd, maar het voorlopige beeld is dat, voor zover er cao's bestaan, deze slecht worden nageleefd. Excessief overwerk, werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden behoren tot de standaard. Op het bedrijf zijn de klachten moeilijk bespreekbaar te maken. Vooral eigenaar-directeuren plegen afwerend te reageren. 'Wie zijn mond opendoet, kan gaan.' Volgens de bond bevestigen de bellers, dat het in de groothandel om structurele tekortkomingen gaat. VNG-secretaris Antonini houdt vol dat het slechts om incidenten gaat. 'Typerend voor de groothandel. Als je de feiten niet onder ogen ziet, hoef je ook niets te ondernemen,' aldus actieleider Martha Hesper van de bond. FNV Bondgenoten wil op korte termijn aan tafel met de NVG.'Die mag niet blind blijven voor de werkelijkheid, en als koepelorganisatie haar verantwoordelijkheid nemen voor planmatige verbetering in de bedrijfstak.' Antonini erkent, dat slechts vijftien van de tachtig branche-organisaties nu bij een cao betrokken zijn. De meerderheid van zijn leden wil niet dat het Verbond als werkgeversorganisatie optreedt. Het moet zich beperken tot economische belangenbehartiging. Volgens Martha Hesper zou de VNG verantwoordelijkheid moeten nemen dat ook in de 'witte vlekken' van de groothandelssector cao's worden afgesloten. Ook moet de naleving worden gecontroleerd. 'We willen dat de NVG als onze gesprekspartner gaat optreden. De sector moet een inhaalslag maken, waarvoor wij ons willen inspannen. Maar 'it takes two to tango'. Tot op de huidige dag gedraagt de groothandel zich als een enclave in de polder van de overlegeconomie. Onze leden hebben ons vandaag verteld, dat ook zij jhet poldermodel voor zich opeisen.'

Niet voor publikatie:
Bestuurder FNV Bondgenoten M. Hesper: (06-51256974) Voorlichting: Bert Duym (06-53264025)

21 okt 99 14:18

Deel: ' Werknemers groothandel boos op NVG-secretaris '
Lees ook