Populariteit onderwijs stijgt


Bijna afgestudeerden willen werken in het onderwijs

DELFT, 20101019 -- Ruim 65% van de studenten die parttime in het onderwijs werkt, overweegt dit na het afronden van hun studie te blijven doen. Dit blijkt uit het werknemersonderzoek dat onderwijsorganisatie Btawijs onlangs heeft gehouden. De studenten ervaren hun werk als nuttig en kunnen rekenen op veel waardering op de school waar zij werken. Dit zijn enkele redenen voor de grote tevredenheid die heerst onder de studenten die werken als Persoonlijk Assistent voor Leraren (PAL).

De PAL-studenten volgen diverse studies aan verschillende universiteiten en hogescholen, zoals rechten en lucht- en ruimtevaarttechniek. Het werken in het onderwijs is veeleisend. Daarom worden de studenten persoonlijk begeleid, volgen zij trainingen en worden zij gecoacht. Dit verzorgt Btawijs in samenwerking met onder andere de TU Delft en de Universiteit Leiden. `Het belang van deze ondersteuning wordt bevestigd door de resultaten van het onderzoek,' aldus Bram Masselink, directeur van Btawijs. `Ruim negen van de tien werknemers heeft baat gehad bij de training en begeleiding die wij bieden en kan de overgedragen kennis direct toepassen in de praktijk.'

Werken in het onderwijs verbetert het imago van de docent. Ruim 65% van de werknemers staat positiever tegenover een baan in het onderwijs dan voordat zij er werkten. Studenten zien het werk op middelbare scholen als meer dan alleen een bijbaan. Voor 70% van hen is anderen iets leren de belangrijkste motivatiefactor. Ook geeft 76% aan het gevoel te hebben van meerwaarde te zijn aan het onderwijs op hun school.

De imagoverbetering van het werken als docent maakt een baan in het onderwijs als eerste carrirestap aantrekkelijker. Veel studenten en (young)professionals staan parttime voor de klas. Vervolgens maken zij de stap naar het bedrijfsleven of blijven zij in het onderwijs werken. Bram Masselink: `Dit carrirepad neemt de zogenoemde `fuik van de docent' weg. Parttimers in het onderwijs kunnen op deze manier meerdere kanten op en tegelijkertijd helpen zij het onderwijs zowel kwalitatief als kwantitatief.'

Btawijs geeft haar klanten advies en denkt mee over personeelsvraagstukken. Zij werft, selecteert en detacheert studenten en (young)professionals die in het onderwijs aan de slag gaan. Deze studenten verzorgen diverse projecten, geven reken- en taal-steunlessen, begeleiden bij practica en ontwikkelen lesmateriaal. Daarnaast ondersteunt de PAL de docent, draagt hij bij aan de kwaliteit van het onderwijs, vermindert de werkdruk en draagt hij bij aan het verminderen van het lerarentekort op korte en langere termijn.

Btawijs


Deel: ' Werknemersonderzoek Btawijs Populariteit onderwijs stijgt '
Lees ook