expostbus51


CBS


CBS onderbreekt het werk

Centraal Bureau voor de Statistiek
Actiecomité

Persbericht

CBS onderbreekt het werk

Op woensdag 12 mei 1999 is er om 12.00 uur een werkonderbreking op het CBS te Heerlen en Voorburg. De werkonderbreking vindt plaats omdat de werknemers uiting willen geven aan hun grote ongerustheid. De door minister Jorritsma ingeschakelde onafhankelijke adviseur, Dr. W.B. de Greve benadert op dit moment namelijk het Limburgse bedrijfsleven met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in gedeeltelijke overname van de CBS vestiging te Heerlen. De CBS medewerkers vinden dat de minister hiermee eerder gemaakte afspraken over een open en reëel overleg naast zich neer legt. Daarbij komt dat het zeer voorbarig is om delen van het CBS in de uitverkoop te doen voordat er een beslissing is genomen over de aard en omvang van de bezuinigingen op het CBS.

Op de beide vestigingen worden de werknemers tijdens de werkonderbreking toegesproken door leden van de ondernemingsraad en het actiecomité. Op de Heerlense vestiging zal ook de heer Pleumeekers, burgemeester van Heerlen om 12.00 uur het personeel een hart onder de riem steken.

Contactpersoon voor verdere informatie:
Actiecomité, Frank Bonger
Werk: 045 - 5706360
Privé: 045 - 5218602
GSM 0626216002

11 mei 99 14:02

Deel: ' Werkonderbreking bij CBS '
Lees ook