Provincie Groningen


Groningen, 18 november 1999 Persbericht nr. 239

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Groningen, het Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten en de Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf.

Werkproject helpt langdurig werklozen in Groningen aan de slag in autobranche

Vandaag, op 18 november 1999, is in de Werkplaats van de Stichting Werkprojecten Groningen het project Autoreconditionering van start gegaan. Voorzitter van de provinciale statencommissie Economische Zaken, dhr. R.H. van Biessum verrichtte in het bijzijn van de betrokkenen de officiële openingshandeling.

Het project Autoreconditionering is opgezet met het doel laag opgeleide langdurig werkloze werkzoekenden met behulp van een opleiding aan een betaalde baan in de autobranche te helpen.

Het project is een initiatief van het Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten (BOA), in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) en de Stichting Werkprojecten Groningen. Arbeidsvoorziening Groningen en de gemeentelijke sociale diensten zijn nauw betrokken bij de werving en selectie van de deelnemers. Vooralsnog zullen 24 personen de opleiding volgen.

Het project loopt tot mei 2000. Begin 2000 zullen BOA, VOC en Arbeidsvoorziening de resultaten evalueren. Op basis daarvan wordt besloten of het project al dan niet met twee jaar verlengd gaat worden.

Het VOC heeft in overleg met het BOA een nieuw opleidingstraject ontwikkeld bestaande uit een basisprogramma, een specialisatie/praktijkprogramma en een stageprogramma. Het totale programma duurt 6 maanden (36 uur per week) en is onderverdeeld in 3 maanden durend vakopleidings-programma en 3 maanden praktijk/leerstage.

Tijdens het vakopleidingsprogramma leren de deelnemers alles over autopoetsen, de autowasstraat, truckcleaning, ruitherstel en het afleveringsklaarmaken bij schadeherstel om uiteindelijk een keuze te maken voor een van de onderdelen waar ze zich in specialiseren. Tijdens de stage wordt praktijkervaring opgedaan bij stagebedrijven, geselecteerd op basis van de gekozen vakrichting. Kandidaten die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond kunnen bij het stagebedrijf voor minimaal 6 maanden aan de slag.

Stichting Werkprojecten Groningen zorgt voor de huisvesting van project en de persoonlijke begeleiding gedurende de opleiding en de stage.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Désirée Bosch, afd. Bestuurscontacten, provincie Groningen, tel: (050) 3164625, fax (050) 3138193, e-mail: d.bosch@prvgron.nl

Deel: ' Werkproject geeft werklozen Groningen baan in autobranche '
Lees ook