Bartiméus


WERKSAAM HELPT MENSEN MET EEN HANDICAP AAN WERK

Op 4 oktober is de Coöperatie WerksaaM opgericht. WerksaaM bundelt vijftien arbeidsintegratiebedrijven die werkzaam zijn in heel Nederland. Arbeidsintegratie-bedrijven helpen mensen met een arbeidshandicap aan een passende, betaalde baan in het bedrijfsleven. WerksaaM is opgericht om de aangesloten organisaties te ondersteunen in de uitoefening van hun activiteiten.

WerksaaM biedt al 1000 mensen werk op maat
De mensen waarvoor WerksaaM een baan zoekt, zijn met name cliënten van dagbestedingsactiviteiten bij zorginstellingen voor verstandelijk of lichamelijk gehandicapten en mensen met een psychische problematiek. De deelnemers in de Coöperatie WerksaaM zien mogelijkheden waar andere integratiebedrijven aan de grens van hun bemiddelingsmogelijkheden zijn gekomen. Veel cliënten hebben namelijk arbeidsintensieve begeleiding nodig. Commerciële bemiddelingsbedrijven missen vaak de specifieke deskundigheid om deze mensen te begeleiden.

WerksaaM biedt een naadloos traject van zorg naar arbeid. Hierbij staan de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt centraal. De leden van WerksaaM hebben een gedegen kennis van de doelgroep. Deze is nodig om de gespecialiseerde begeleiding te bieden die deze mensen nodig hebben. Alle cliënten die Werksaam aan een baan helpt, - inmiddels zo'n 1000 mensen - worden door de `jobcoaches' van Werksaam ingewerkt.

WerksaaM biedt ondersteuning
Alle leden van WerksaaM zijn arbeidsintegratiebedrijven met een gespecialiseerde aanpak. De mogelijkheden van de cliënten dienen altijd als uitgangspunt voor de dienstverlening. Door de deskundigheid van de partners te bundelen en elkaars netwerken te delen, kan een grotere groep cliënten geholpen worden en kunnen bedrijven met een zeer diverse groep potentiële medewerkers in contact komen. Ook is WerksaaM nu in staat mee te dingen naar reïntegratietrajecten die door de uitvoeringsinstanties van de sociale verzekeringen (UWV) worden aanbesteed.

Bartiméus werkt mee!
Bartiméus is één van de leden van WerksaaM. Sinds 1993 is Bartiméus actief op het gebied van bemiddeling van mensen met een visuele-en-verstandelijke handicap naar betaalde arbeid. Tempo, omvang en type werkzaamheden worden afgestemd op mogelijkheden van elk individu. Momenteel werken cliënten van Bartiméus onder meer in een bakkerij, tuincentrum, kantine, supermarkt, groothandel, op een civiele afdeling en in een montagebedrijf.

Wanneer u meer wilt weten over WerksaaM, dan kunt u ocntact opnemen met Bartiméus in Doorn. Telefoonnummer: 0343-526547.

Deel: ' Werksaam helpt mensen met een handicap aan werk '
Lees ook