Provincie Zeeland

Werkzaamheden aan fiets- en voetpad Zoutelande

Maandag 10 september wordt het fietspad langs de Westkapelseweg bij Zoutelande over een lengte van ruim een kilometer ontdaan van de tegelverharding en voorzien van een asfaltlaag. Tegelijkertijd wordt langs een deel van het fietspad een voetpad gemaakt. De werkzaamheden duren tot half oktober.
Het fietsverkeer wordt tot die tijd omgeleid via Kustlicht 1, Houtenburgseweg, Paulusweg 2, Melsesweg en Paulusweg 1. Het snelverkeer wordt met verkeerslichten over één baan geleid.

6 september 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 48/2001

Deel: ' Werkzaamheden aan fiets- en voetpad Zoutelande '
Lees ook