Provincie Gelderland


Werkzaamheden aan provinciale weg in Laren (Gld.)

27 januari 1998

Nr. 99-033

De provincie Gelderland start op 1 februari met reconstructiewerkzaamheden aan de Deventerweg, de Dorpsstraat en de Rengersweg (N 339) in de bebouwde kom van Laren. De reconstructiewerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van nieuw wegdek. Van verschillende kanten in de gemeente Lochem en in Laren is aangedrongen op het verbeteren van het wegdek. De werkzaamheden nemen enkele maanden in beslag, maar zijn voor de zomervakantie afgerond. Verkeer wordt omgeleid. De omleiding is met borden aangegeven.

Een week later begint de provincie met de aanleg van een rotonde op de kruising van de Markeloseweg met de provinciale weg N 332. Met de rotonde beoogt de provincie de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze werkzaamheden duren zes weken. Verkeer richting Markelo kan gebruik blijven maken van de weg, verkeer op de Markeloseweg in de richting Holterweg wordt omgeleid.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer C. van Dam, telefoon (026) 359 84 46, e-mail c.dam@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, telefoon (026) 359 90 18, e-mail m.coops@prv.gelderland.nl

Deel: ' Werkzaamheden aan provinciale weg in Laren (Gld.) '
Lees ook