persberichten

Werkzaamheden Berberisstraat / Wingerdweg

In de week van 3 april wordt -in aansluiting op het rioleringswerk- begonnen met het herprofileren van de kruising Berberisstraat / Wingerdweg. Dit werk zal ongeveer 3 weken duren. Verkeersmaatregelen zullen door borden tijdig worden aangegeven.

Voor meer informatie omtrent de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Ox (opzichter) tel.63 55 534 of de heer Barto (projectleider) tel. 6355 513.

Deel: ' Werkzaamheden Berberisstraat/Wingerdweg Amsterdam-Noord '
Lees ook