Gemeente Tilburg

Datum
28 augustus 2006

Werkzaamheden binnenterrein Park de Horion

Start werkzaamheden maandag 4 september 2006

Maandag 4 september 2006 starten in opdracht van de gemeente Tilburg de werkzaamheden voor de herinrichting van het binnenterrein van het appartementencomplex Park de Horion.

Inhoud werkzaamheden
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
Aanleg - herbestrating van de rijbaan van het binnenterrein en de parkeervakken. Aanleg van een trottoir en groenstrook op het binnenterrein.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de uitvoeringsperiode is het binnenterrein geheel afgesloten wegens de werkzaamheden.

Uitvoeringsplanning

De werkzaamheden duren afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer 3 weken.

Mogelijke overlast
Tijdens de uitvoering kunt u enige hinder ondervinden van de werkzaamheden;
. Mogelijke geluidsoverlast door af- en aanvoer van materialen en machines.
. Gedurende de uitvoering kunnen er geen autoŽs worden geparkeerd in het binnenterrein. Hiervoor moet u uitwijken naar de omliggende straten.
. Op maandag 4 september 2006 moeten vanaf 08.00 uur alle autoŽs van het binnenterrein zijn verwijderd.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Sander Graafmans, projectleider van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 540 83 89. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met Piet van Gorp, civieltechnisch toezichthouder. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013-5408116.

informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken op: http://openbarewerken.tilburg.nl

Bezoekadres
Stadhuisplein 130

Postadres
Postbus 717
5000 AS Tilburg

Doorkiesnummer

013 542 80 26
Faxnummer
013 542 8744


Zoekwoorden:

Deel: ' Werkzaamheden binnenterrein Park de Horion '


Lees ook