Waterschap Hunze en Aa's


Werkzaamheden in Ter Apel.

Sluiten

In Ter Apel wordt onder het Ruiten A kanaal een zinker (gronduiker) aangebracht. Deze werkzaamheden zijn momenteel in volle gang. De uitvoeringsmethode is zo gekozen dat de weg Ruiten A kanaal 'Zuid', maar gedeeltelijk is gestremd voor het verkeer.

Het aanbrengen van de zinker is een onderdeel van de werkzaamheden die aan het Ruiten A kanaal tussen Ruiten A kanaal 'Zuid' en de Poortweg worden verricht. De overige werkzaamheden bestaan uit het bouwen van één inlaatwerk aan de noordzijde van het Ruiten A Kanaal en het aanbrengen van een stortstenen drempel (vispassage) nabij de begraafplaats en het graven van de aansluitende watergangen.

Het werk wordt in opdracht van Dienst Landelijke Gebied (DLG) te Groningen uitgevoerd en is een onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). De uitvoering van de werkzaamheden is gepland tot 18 april 2003. Deze termijn kan worden verkort of verlengd al naar gelang de vordering van de werkzaamheden.

Voor nadere informatie over de voorgenomen werkzaamheden kunt u contact opnemen met Arnold Kuiper, telefoonnummer 0598-693218 of met Sjouke Hoekstra, telefoonnummer 0598-693297.

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkzaamheden in Ter Apel '
Lees ook