Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-004
DATUM: 12 januari 1999

Werkzaamheden langs de weg begin 1999

In het begin van 1999 worden in Flevoland de volgende werkzaamheden langs de weg uitgevoerd. Dunnen bomen Schokkerringweg Begin 1999 zullen een aantal eiken in de tussenberm van de Schokkerringweg gerooid en verplant worden. Deze eiken zijn in 1985 en 1986 gepland om het beeld van een laan te scheppen, maar staan te dicht op elkaar. In de toekomst zullen de bomen elkaar licht en lucht ontnemen. De eiken zijn nu nog zo klein, dat het mogelijk is een aantal bomen te verplaatsen. Rooien singel Banterweg Het fietspad langs de Banterweg verkeert in slechte staat. In het voorjaar van
1999 zal de huidige beplanting worden gerooid. In de berm tussen de weg en het fietspad staat een singelbeplanting. Deze beplanting beschermt fietsers tegen de westenwind. De beplanting is echter te groot geworden voor de ruimte die beschikbaar is. Later in het jaar zal de asfaltverharding vervangen worden door beton. Tot slot zal in het voorjaar van het jaar 2000 nieuwe singelbeplanting (struiken) aangebracht worden. Knotten bomen Staartweg Enkele jaren geleden zijn 43 wilgen langs de Staartweg geknot, wegens besmetting met de watermerkziekte. De watermerkziekte tast de takken van de bomen aan, deze verwelken. Verdere verspreiding kan voorkomen worden door de takken onder de aantasting af te zagen. Tot op heden zijn de andere bomen langs de Staartweg slechts minimaal aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen worden begin 1999 ca. 350 wilgen en ca. 100 populieren geknot. Weggebruikers zullen weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Deel: ' Werkzaamheden langs de weg in Flevoland, begin 1999 '
Lees ook