Gemeente Amsterdam

|
Werkzaamheden Noord/Zuidlijn en IJtram

Werkzaamheden Noord/Zuidlijn en IJtram

Hier volgt een overzicht van de werkzaamheden rond de Noord/Zuidlijn en de IJtram die in juni en juli zullen plaatsvinden.

Noord/Zuidlijn

De derde fase van de aanpassing van de Kruising Prins Hendrikkade/Damrak wordt voor de bouwvakantie afgerond. Overdag worden nog kabels en leidingen gelegd vanaf het Damrak (oostzijde) via het Prins Hendrik-plantsoen tot aan de Prins Hendrikkade (noordzijde).

Afsluiting in oost-west richting
Vanaf 27 mei tot en met 12 juli is brug 326, de noordelijke brug van het Natte Damrak in oost-west richting afgesloten voor doorgaand verkeer, behalve voor lijn-bussen, touringcars met een hoogte van 3,5 meter en fietsers. Voor het verkeer dat van oost naar west op de Prins Hendrikkade wil rijden is een omleidingroute ingesteld. Een exemplaar hiervan kunt u opvragen bij de Voorpost Nes, telefoonnummer 020 - 4289502.

Het verkeer op het Damrak kan in deze periode niet linksaf de Prins Hendrik-kade op slaan. Zij mogen alleen rechtsaf slaan en volgen daarna de omleidingroute.
Het autoverkeer op de Prins Hendrikkade mag tijdens de afsluiting wel omdraaien ter hoogte van de Martelaarsgracht (een U-bocht maken), bijvoorbeeld om de parkeergarage in te kunnen rijden. Alle omleidingroutes zijn met verkeersborden aangegeven. Op 21 juni wordt het bouwterrein aan de noordzijde van de noordelijke brug over het Natte Damrak (brug 326) verwijderd. Vanaf 22 juni is brug 326 dan weer bereikbaar voor voetgangers. Vanaf 13 juli is deze brug ook voor het doorgaande verkeer van oost naar west op de Prins Hendrikkade.

Tijdens de afsluiting worden kabels en leidingen en een nieuwe wegindeling op brug 326 aangebracht, nieuwe tramrails gelegd en damwanden getrild. Uit metingen is gebleken dat deze trilwerkzaamheden geen schade op leveren aan gebouwen maar wel enig geluidsoverlast veroorzaken. Daarom worden deze werkzaamheden alleen overdag uitgevoerd.

Perronverlenging
Eind juni zijn de werkzaamheden aan de onderdoorgangen van de Westertoegang gereed. Voor de bouwvakantie, worden de bouwkeet en het bouwterrein op de Westertoegang verwijderd.

Westelijk Stationseiland
De werkzaamheden op het Westelijk Stationseiland gaan volgens planning verder en duren tot en met eind mei 2004. Hier vindt de komende tijd de voorbereiding voor de bouw van nieuwe bovenleidingen plaats: plaatsen van betonblokken voor bovenleidingsportalen, palen en lichtmasten. Er wordt zowel overdag als in een aantal nachten gewerkt.

Nachtwerkzaamheden
· Van zaterdag 22 juni 21.00 uur tot en met zondag 23 juni 07.00 uur · Van zaterdag 29 juni 01.00 uur tot en met maandag 1 juli 05.00 uur De exacte plaats van werken zal per nacht verschillen, de ene nacht zal meer aan de oostzijde van het Westelijk Stationseiland (aan de zijde van het Stationseiland) worden gewerkt, de andere nacht meer aan de westzijde. Deze werkzaamheden kunnen enig lichtoverlast veroorzaken.

IJtram

a. Werkzaamheden op de De Ruijterkade
Vanaf 27 mei is op de Noordelijke Ventweg op het Oosterdokseiland tijdelijk een rijbaan beschikbaar. Het is daardoor niet meer mogelijk om vanaf de De Ruijterkade de Noordelijke Ventweg op te rijden. Bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer naar de binnenstad wordt aangeraden via de Kattenburgerstraat of via de Westertoegang te rijden. Het blijft wel mogelijk om vanaf de Noordelijke Ventweg in beide richtingen de De Ruijterkade op te rijden. De brug voor fietsers en voetgangers naast de Ventweg is tijdelijk uit gebruik genomen. Fietsers en voetgangers worden over een tijdelijk fiets-voetpad geleid, parallel aan het autoverkeer. Daarnaast wordt de rijrichting voor bussen in de Oostertoegang omgedraaid; vanaf de De Ruijterkade rijden de bussen de stad in. De kruisingen van de De Ruijterkade met de Ventweg en de Oostertoegang zijn voorzien van verkeerslichten voor overstekende fietsers en voetgangers. Deze verkeerssituatie zal naar verwachting tot eind november duren.

Deze maatregelen zijn nodig vanwege de aanleg van de definitieve rijbanen voor autoverkeer op de brug over de Oosterdoksdoorgang. Het autoverkeer rijdt nu nog over het toekomstige tracé van de IJtram, maar zal uiteindelijk meer naar het water verschuiven. Hiervoor wordt het wegdek van de brug verlaagd en de Noordelijke Ventweg iets opgeschoven langs de kade. De brug voor fietsers en voetgangers naast de ventweg wordt gesloopt. Voor fietsers en voetgangers zal in een later stadium een nieuwe brug worden gemaakt, naast de brug voor auto en tram.

b. Werkzaamheden in de Oostertoegang
Zoals eerder gemeld wordt in de westbuis van de Oostertoegang hard gewerkt om deze geschikt te maken voor de IJtram. Deze werkzaamheden, het aanbrengen van tramrails en masten voor de bovenleidingen, duren tot en met oktober 2002. Hierdoor is de westbuis voor alle verkeer afgesloten. De oostbuis is alleen toegankelijk voor langzaam verkeer (in beide richtingen) en voor bussen de stad in.

c. Werkzaamheden rond de Piet Heinkade
Vanaf 24 juni worden damwanden aangebracht langs de Piet Heinkade. Deze werkzaamheden vinden plaats naast de nieuwe trambaan van de IJtram aan de kant van de NS-sporen. Er wordt alleen gewerkt op werkdagen gewerkt tussen 07.00 en 18.00 uur. Deze werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Het verkeer zal geen tot weinig hinder ondervinden.

^


-

© gemeente Amsterdam - 18-06-2002

Deel: ' Werkzaamheden Noord/Zuidlijn en IJtram Amsterdam '
Lees ook