Gemeente Barendrecht

De enige officiële website van de gemeente

Persbericht nummer 43, 14 juli 1999

Nieuwe onderdoorgang Rijksweg A29

Werkzaamheden gelijktijdig met afsluiting Heinenoordtunnel

BARENDRECHT Wethouder D. Vermaat van de gemeente Barendrecht en de heer L.W. Stam, portefeuillehouder Vinex van de Stadsregio Rotterdam, gaven op woensdag 14 juli om 16.00 uur het officiële startschot voor een nieuwe onderdoorgang onder de Rijksweg A29.

De gemeente Barendrecht werkt momenteel aan de ontwikkeling van de Vinex-locatie Midden-IJsselmonde door de uitvoering van het plan Carnisselande. Dit plan betreft het bouwen van ca. 7.600 woningen en 42 hectare bedrijfsterrein. Het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan voorziet, naast afwikkeling van het autoverkeer, in een belangrijke rol voor het openbaar vervoer. Om snelle (bus- en fiets-)verbindingen tussen bestaand en nieuw Barendrecht te realiseren, is de nieuwe doorgang onder Rijksweg A29 nodig. De tunnel is dé nieuwe verbinding voor bussen en langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) en vormt één van de verbindingen tussen Carnisselande en bestaand Barendrecht. Deze onderdoorgang is ook te gebruiken door nooddiensten (ambulances, brandweer) waardoor Carnisselande voor deze diensten optimaal bereikbaar zal zijn. De onderdoorgang komt ter hoogte van de Bachlaan in de wijk Nieuweland en het Carnissebad aan de westkant van de rijksweg. Na het bouwen van de onderdoorgang moeten nog wegen en fietspaden worden aangelegd. De tunnel gaat in het voorjaar van 2000 open voor het verkeer. Dit is een jaar eerder dan gepland.

Ontwerp en uitvoering

De bouw van de onderdoorgang wordt in opdracht van de Gemeente Barendrecht in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat door NBM-Amstelland uitgevoerd, waarbij Arcadis Bouwinfra de directie van de werkzaamheden voert. e aanleg van de onderdoorgang vindt plaats volgens de zogenoemde design en construct-methode waarbij de aannemer het ontwerp maakt en ook de daadwerkelijke uitvoering voor zijn rekening neemt. De nieuwe onderdoorgang wordt ruim 50 meter lang en bijna 20 meter breed. In de tunnel komt een watergang, een voetpad, een fietspad (tweerichtingsverkeer) en een aparte busbaan, waar twee streekbussen elkaar kunnen passeren. Kunstenares Lilian Roosenboom uit Gouda zal een ontwerp maken voor de tunnelwanden en de verlichting, maar ook voor de inrichting van de directe omgeving van de onderdoorgang. De kosten van het totale project bedragen circa vijftien miljoen gulden. Dit bedrag komt voor rekening van de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Barendrecht.

Beperken overlast

De gemeente Barendrecht heeft besloten om, gelijktijdig met de werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan de tweede Heinenoordtunnel, de nieuwe onderdoorgang te maken. Rijkswaterstaat werkt van 23 juli tot 16 augustus onder meer aan het verbreden van de rijbaan in de westelijke tunnelbuis. Ook wordt het wegdek vervangen en komt er een nieuw afwateringssysteem. De renovatie wordt in de bouwvak uitgevoerd, omdat het verkeersaanbod in deze periode het kleinst is. Om zo min mogelijk overlast voor omwonenden te veroorzaken, wordt gelijktijdig in hetzelfde krappe tijdsbestek de nieuwe onderdoorgang onder Rijksweg A29 aangelegd.

Einde persbericht nummer 43

Copyright © 1999 Gemeente Barendrecht

Laatste wijziging: 24 juli 1999

Deel: ' Werkzaamheden onderdoorgang Rijksweg A29 bij Barendrecht '
Lees ook