Gemeente Eersel


Nieuwsberichten

10-07-2002
Werkzaamheden project 'herinrichting Bospoort' afgerond

De werkzaamheden rondom het project 'herinrichting Bospoort' zitten er op. In het bijzijn van wethouder Wijnands en vertegenwoordigers van het Rythoviuscollege en de belangengroepering Rythoviusbuurt vond er op woensdagochtend 3 juli jl. aan de Bospoort in Eersel een rondleiding plaats. Hierbij werd een nadere toelichting gegeven op het uitgevoerde werk door Van Lith Wegenbouw.
Het Rythoviuscollege en de belangengroepering zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

Aanleiding voor de werkzaamheden was het feit dat het riool tussen de Nieuwstraat en de Johan de Kortstraat vervangen moest worden. In het kader van de integrale aanpak van projecten is de mogelijkheid aangegrepen om naast het vervangen van de riolering het desbetreffende gedeelte van de Bospoort opnieuw in te richten. Hierdoor was het mogelijk om zaken als verkeersveiligheid, openbare verlichting, onderhoud verhardingen en groenvoorzieningen mee te laten liften met de rioolvervanging. Door deze integrale aanpak heeft de gemeente de kosten per onderdeel aanzienlijk kunnen drukken.

Deel: ' Werkzaamheden project 'herinrichting Bospoort' Eersel afgerond '
Lees ook