Gemeente Haarlem


Sector SB / Communicatie
Myrna Wiggers
telefoon 023-5114902
5 maart 2003
Werkzaamheden rotonde KleverlaanGemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer

PersberichtVan
Contactpersoon
Doorkiesnummer(s)
Datum
Onderwerp
In opdracht van de gemeente Haarlem is aannemersbedrijf Ballast Nedam 10 februari gestart met de reconstructie van de rotonde, het opnieuw aanleggen en vervangen van de bestaande riolering en het maken van een bergbezinkbassin onder de rotonde. Een bergbezinkbassin is een ondergrondse betonnen bak waarmee de overstort van het rioolstelsel op het oppervlakte water tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot en met juli 2003.

Vanaf 6 maart gaat fase 2 van start. De aannemer start dan met de aanleg van een bergbezinkbassin. Dit heeft als gevolg dat verkeer alléén mogelijk is de stad in vanaf de Randweg en Bloemendaal via 1 rijstrook. Het verkeer de stad uit is vanaf heden gestremd. Het Badmintonpad blijft bereikbaar vanaf de Randweg N208 en vanaf Overveen via de Kleverlaan. Het fietspad langs de Kleverlaan blijft open.
---- --

Deel: ' Werkzaamheden rotonde Kleverlaan in Haarlem '
Lees ook