Gemeente Maassluis

28-5-2002

Werkzaamheden Stadsmolen

Op 10 juni 2002 zullen de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van het 30 km inrichtingsplan voor de Stadsmolen starten. Het is onontkoombaar dat de werkzaamheden voor enige overlast zullen zorgen. Uiteraard zal er naar worden gestreefd deze overlast tot een minimum te beperken. Voor een zo spoedig en veilig mogelijk verloop van de werkzaamheden is het echter noodzakelijk de Stadsmolen soms af te sluiten. De bus zal gedurende de werkzaamheden een andere route volgen. De bereikbaarheid van de woningen aan de Stadsmolen en de Driemaashave zal gewaarborgd blijven, maar dit is soms wel via een andere route. Met behulp van borden zullen stremmingen en omleidingen worden aangegeven.

De werkzaamheden zullen ongeveer één week gaan duren.

Deel: ' Werkzaamheden Stadsmolen Maassluis '
Lees ook