Nederlandse Vereniging van journalisten

Uitvoering Nieuwswaarde naar Cedar

De uitvoerende werkzaamheden van de stichting Nieuwswaarde worden voortaan verricht door Cedar. NVJ-secretaris Irene Konings, coördinator sinds de oprichting van de stichting, heeft haar werkzaamheden overgedragen aan deze in auteursechtuitvoering gespecialiseerde organisatie.

Cedar is daarmee het adres voor vragen van journalisten over hun collectieve rechten en de beschikbaarheid van vergoedingen op het terrein van leenrecht, thuiskopie en reprorecht. Cedar is gevestigd aan de Prof. E.M. Meijerslaan 3 te Amstelveen, tel: 020-3470447, fax: 3470453. Contactpersoon: Marja Kok. Postadres: Postbus 725, 1180 AS Amstelveen.
Irene Konings blijft betrokken bij het werk van Nieuwswaarde. Zij vervult in het stichtingsbestuur de vacature die is ontstaan door het vertrek van Inge Brakman naar het Commissariaat voor de Media. Voor auteursrechtelijke problemen van individuele aard kunnen de NVJ-leden als vanouds terecht bij het verenigingssecretariaat.

7 mei 1999

Deel: ' Werkzaamheden stichting Nieuwswaarde naar Cedar '
Lees ook