Amsterdam Oud Zuid


Werkzaamheden Ring Oud Zuid

Werkzaamheden tussen 2e Van der Helststraat en Amsteldijk

De weg tussen de 2e Van der Helststraat en de Amsteldijk maakt deel uit van de Ring Oud Zuid. De Ring Oud Zuid is het weggedeelte tussen de Van Baerlestraat, Roelof Hartplein, Sarphatipark en de Ceintuurbaan tot aan de Amsteldijk.

Dit traject is, vooral voor langzaam verkeer, één van de meest onveilige trajecten in Amsterdam. Daarom heeft de stadsdeelraad van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid in februari 2001 ingestemd het traject opnieuw in te richten. De nieuwe inrichting bestaat onder andere uit het aanleggen van fietspaden die gescheiden zijn van het autoverkeer en het aanleggen van een verhoogde trambaan.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Fase 1, ter hoogte van het Roelof Hartplein, is inmiddels afgerond. Volgens planning zou in april 2003 worden begonnen met het gedeelte tussen de 2e Van der Helststraat en de Amsteldijk

Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden heeft de gemeente een stadsregisseur die bekijkt of projecten gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Zo wordt er in de omgeving van de Ceintuurbaan gewerkt aan de Noord/Zuid lijn en in 2004 gaat een deel van de Stadhouderskade op de schop.

De stadsregisseur heeft met het oog op deze grote projecten voorgesteld het oordeel over de startdatum Ring Oud Zuid op te schorten en op 13 juni aanstaande te besluiten of deze werkzaamheden kunnen doorgaan, afhankelijk van de situatie rondom het werk aan de Noord/Zuid lijn. Het college van B&W is hiermee akkoord gegaan. Om na een positief besluit het project zo snel mogelijk te kunnen starten, vinden nu reeds voorbereidende werkzaamheden plaats.

Als op 13 juni het groene licht wordt gegeven, starten de werkzaamheden op 16 juni. Omwonenden ontvangen een nieuwsbrief met daarin uitgebreide informatie over de werkzaamheden en de planning.

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkzaamheden tussen 2e Van der Helststraat en Amsteldijk Amsterdam '
Lees ook