Gemeente Almere

Persbericht 242.3

23 september 1999

WERKZAAMHEDEN VROEGE VOGELBOS

In het zuidwestelijke gedeelte van het Vroege Vogelbos, voorbij natuur- en milieucentrum ´t Eksternest in Almere-Haven, wordt momenteel hard gewerkt om dit bos het karakter te geven van een natuurbos. Het Vroege Vogelbos moet een bosgebied worden dat zich uitstekend leent voor de combinatie van recreatie, educatie en natuurontwikkeling. In dit omgevormde bos kunnen in de toekomst veel activiteiten van het Eksternest plaatsvinden.

Er worden open plekken gemaakt in het bos, het bos wordt verjongd en er worden poelen gegraven. Het is zelfs de bedoeling dat er een kleine kudde schapen en enkele Galloways komen grazen. Het bos blijft overigens openbaar toegankelijk; het begrazingsgebied zal door klaphekjes betreden kunnen worden. De kinderen die op deze dag een begin maken met de omvorming van het bos kunnen in de toekomst via de activiteiten van het Eksternest de ontwikkeling van het bos verder volgen.

Op de boomfeestdag van 24 maart jl. hebben kinderen van basisschool de Flierefluiter een begin gemaakt met het omvormen van dit pioniersbos in een natuurbos met een grotere variatie aan boomsoorten, struiken en kruiden.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Werkzaamheden Vroege Vogelbos Almere '
Lees ook