Waterschap Hunze en Aa's


Werkzaamheden in Ter Apel.

In Ter Apel wordt onder het Ruiten A kanaal een zinker (gronduiker) aangebracht. De werkzaamheden vorderen gestaag. Op 18 februari is de zinker geplaatst in de sleuf tussen de stalen damwanden in het Ruiten Aa Kanaal.

Het afzinken van de zinker heeft wat vertraging opgelopen door de weersomstandigheden in combinatie van het aanbrengen van de coating op de stalen zinker. De werkzaamheden worden de komende periode eerst aan de zuidzijde van het Ruiten Aa kanaal voortgezet en vervolgens aan de noordzijde. De werkzaamheden aan de zuidzijde worden op dit moment zo uitgevoerd, dat het verkeer er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid via een bouwweg. Het werk wordt in opdracht van Dienst Landelijke Gebied (DLG) te Groningen uitgevoerd en is een onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). De uitvoering van de werkzaamheden is gepland tot 18 april 2003. Deze termijn kan worden verkort of verlengd al naar gelang de vordering van de werkzaamheden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkzaamheden Waterschap in Ter Apel '
Lees ook