Gemeente Den Haag

2003-02-10: Werkzaamheden Westduinpark februari 2003
---

Vanaf 17 februari tot begin maart wordt een aantal werkzaamheden voor het Westduinpark uitgevoerd. Deze beslissing is aan de orde geweest in de gemeentelijke raadscommissie Veiligheid, Bestuur en Leefomgeving (VBL) en besproken met bewoners / belanghebbenden rond het Westduinpark. Zo is er besloten dat een aantal werkzaamheden wordt uitgevoerd voor het Westduinpark, zoals die in het huidige beheerplan zijn beschreven. Het gaat daarbij om het maaien van vergraste duingraslanden, ook wel duinruigten genoemd en het verwijderen van rimpelrozen. Om de rimpelrozen effectief te verwijderen en te voorkomen dat deze plant volgend jaar weer op dezelfde plek groeit, worden de wortels machinaal verwijderd.

Door getoonde betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden rond het Westduinpark zijn de geplande werkzaamheden voor het Westduinpark voor de maanden november en december 2002 heroverwogen. In de vergadering van de gemeentelijke raadscommissie VBL van 11 december 2002 is in goed overleg besloten, dat voorlopig wordt gestopt met de boomdunningen en het verwijderen van paden. Dit in afwachting van de nieuwe visie en het beheerplan, waar momenteel aan wordt gewerkt.

10 februari 2003

last update: 11-2-2003 14:42:26 ;pag.: 18515; auteur: 112;cat.:

Deel: ' Werkzaamheden Westduinpark Den Haag '
Lees ook