Gemeente Tilburg

  Nummer                           09274GO                           Datum                           15 mei 2009 Werkzaamheden Wilgenlaan Start werkzaamheden maandag 25 mei Op maandag 25 mei start de gemeente Tilburg met de werkzaamheden aan de Wilgenlaan. De rijweg en parkeerplaatsen worden opnieuw bestraat. Het gaat om de rijweg tussen huisnummer 46 en huisnummer 54. De werkzaamheden duren naar verwachting een week. Tijdens de werkzaamheden is uw woning mogelijk moeilijker bereikbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip. Reparatieplan                           Bezoekadres In de zomer van 2008 heeft het college in een reparatieplan maatregelen vastgesteld          Tatraweg 9 waarmee de achterstand in het wegonderhoud in de stad de komende jaren gedeeltelijk          weggewerkt kan worden. De komende twee jaar wordt er zichtbaar gewerkt aan de           Postadres achterstand in het onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. Het gaat om een snelle en Postbus 90157 eenvoudige aanpak van knelpunten. De werkzaamheden in de Wilgenlaan zijn onderdeel          5000 LL Tilburg van dit reparatieplan. Kijk voor meer informatie over het reparatieplan op www.tilburg.nl         (zoekterm reparatieplan).                        Doorkiesnummer                               013 542 8796 Meer informatie?                           Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jo van         www.tilburg.nl Hal, uitvoerder beheer en onderhoud. Hij is op werkdagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur          bereikbaar via telefoonnummer 013 542 8796.                    Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen, uitgevoerd         door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken op: http://openbarewerken.tilburg.nl                                         Gebiedsontwikkeling                               Gebiedsteams                               Vastgoed                               Ingenieursbureau                               Stedenbouw                               Handhaving                               Stadstoezicht                               Beheer & Onderhoud                               Middelen Pagina 1 van 1 ---- -- 

Deel: ' Werkzaamheden Wilgenlaan in Tilburg '
Lees ook