Gemeente Zwolle

Werkzaamheden Zwartewaterallee


Datum uitgave: 12-03-2003

Onderwerp: verkeer & vervoer

Op 19 maart aanstaande worden er van 09.00 tot 16.00 uur werkzaamheden verricht aan de Zwartewaterallee. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de verkeersregelinstallaties op de kruispunten met de Rijnlaan en de Monteverdilaan.

Van 09.00 tot 12.00 uur is het kruispunt Zwartewaterallee/Rijnlaan aan de beurt. Van 13.00 tot 16.00 uur wordt er gewerkt aan het kruispunt Zwartewaterallee/Monteverdilaan. Tijdens de werkzaamheden worden de verkeerslantaarns vervangen en worden er aanpassingen verricht aan de regelautomaat. Hiervoor zal de verkeersregelaar geheel uitgeschakeld moeten worden. Door middel van bebording worden er verkeersremmende maatregelen genomen.

Externe instanties:
Zwolse Wijken

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 12-03-2003 tot 25-03-2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkzaamheden Zwartewaterallee Zwolle 19-3-2003 '
Lees ook