PERSBERICHT 6 JANUARI 2000.

WES Software sluit overeenkomst met ANTARES voor de ontwikkeling van WES/E-Commerce

WES Software B.V. heeft een overeenkomst gesloten met Antares B.V. voor de ontwikkeling van een standaard E-commerce-toepassing voor het Wholesale Enterprise System (WES).

WES/E-commerce wordt ontwikkeld voor business-to-business transacties. Hoge eisen worden gesteld aan de snelheid en het gebruiksgemak. Er zijn uitgebreide slimme zoekmethoden naar artikelen. Bekende artikelen kunnen versneld worden ingegeven. Per inkoper kan over een vaste bestellijst beschikt worden. De inkoper ziet zijn netto-prijzen, alsmede of het voorradig is. Er is onder andere inzicht in de actuele status van orders. Afbeeldingen of technische beschrijvingen kunnen ook op CD-Rom worden geleverd. De gebruiker kan instellen, dat eerst wordt gekeken of plaatjes etc. lokaal op CD-Rom aanwezig zijn; zo nee, wordt de informatie van de website gebruikt. Hiermede wordt een aanzienlijke performance winst behaald.

Antares Internet B.V. heeft een uitgebreide ervaring in de ontwikkeling van E-commerce-applicaties. Het Wholesale Enterprise System (WES) wordt in Nederland onder andere verkocht door het Systeemhuis voor de Nederlandse Groothandel (SNG) in Zoetermeer, Entrada B.V. in Groningen en door Routine B.V. in Breda.

Het Wholesale Enterprise System (WES) is een bedrijfsbrede toepassing voor (groot)handelsondernemingen. WES beschikt over back-office modules voor logistiek en warehouse management (WMS), financiële modules en front-office modules voor customer relation marketing (CRM).

WES/E-commerce is in het eerste kwartaal van 2000 beschikbaar. Nadere informatie kunt u vinden op WWW.SNG.NL of bij de afdeling verkoop van het Systeemhuis voor de Nederlandse Groothandel (SNG) tel. 079-3616633.

Systeemhuis voor de Nederlandse Groothandel (SNG) Antares B.V. Postbus 787 Postbus 1042
2700 AT Zoetermeer 3430 BA Nieuwegein
Tel. 079-3616633 030-6050100
Contactpersoon persbericht: Eelco Homan Hein Bouman Contactpersoon commercie: Piet Peters Wil Zuidhof

Via reguliere post kan aan u eventueel een foto worden gezonden.

Onderschrift bij de foto van de ondertekening van de overeenkomst: Van links naar rechts;

. zittend de heren G.P.J.Zuidhof, adjunct-directeur van Antares en E.J.Homan, directeur van WES Software;

. staand de heer R.C.Rijsmus, directeur van Antares, de heren M.D.Aldewereld en P.J.E. Peters respectievelijk projectleider en directeur van het SNG, de heer H.D.Bouman, product manager internet van Antares en de heer B.van der Elst, directeur van het SNG.

Deel: ' WES Software sluit overeenkomst met ANTARES '
Lees ook