NVO

Wespen zorgen voor grote overlast

WESPEN ZORGEN VOOR GROTE OVERLAST

In de zomer en nazomer komen wespen veelvuldig voor bij terrassen en in en om woningen, tuinen, banketbakkerijen, restaurants, cafetaria.s, bierbrouwerijen, etc. Wespen worden in het bijzonder aangetrokken door de geur van zoete stoffen. Wanneer de winter aanbreekt, sterft de nestbevolking. Slechts de jonge koninginnen overwinteren op beschutte plaatsen. In het voorjaar beginnen zij ieder afzonderlijk hun nest te bouwen.

Wespen maken hun nesten op beschutte plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan zolders, achter spouwmuren, vlieringen, onder dakpannen, holle bomen, oude muizengaten, in machines, naden en kieren en soms in keukens. Deze nesten worden slechts één jaar bewoond.

In de directe omgeving van mens en dier kunnen wespen bijzonder hinderlijk zijn. De steken van een wesp zijn zeer pijnlijk en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt met name wanneer men in de mond gestoken wordt of wanneer men overgevoelig is voor het gif van wespen. Inmiddels is duidelijk dat deze zomer extreem veel wespennesten gevonden zijn. De oorzaak hiervan is de zachte winters van de afgelopen jaren. De wespen die normaal zwaar te lijden hebben van de winter konden overleven, waardoor hun aantal toenam. Ongediertebestrijders hebben er hun handen vol aan.

Een belangrijk advies is om, wanneer u een nest ontdekt, nooit de uitgang(en) van dat nest af te sluiten. De wespen zoeken dan een andere uitgang en dat kan best binnenshuis zijn. Een zeer afdoende methode om van de overlast van wespen (en ander vliegende insecten) af te komen, is het inschakelen van een deskundige in het bestrijden van ongedierte. Deze deskundigen zijn veelal aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ongedierte-bestrijdingsbedrijven. Door de landelijke dekking van de bij deze organisatie aangesloten bedrijven is er altijd wel een NVO lid bij u in de buurt om u van de overlast af te helpen.

Wanneer u een NVO lid inschakelt om u van de wespenoverlast af te helpen zal deze expert eerst een degelijk onderzoek instellen in en om uw woning. Aan de hand van deze bevindingen zal hij u, indien noodzakelijk, aanbevelingen doen om toekomstige overlast van wespen te voorkomen. Aansluitend informeert hij u over de wijze waarop de wespen-overlast bestreden kan worden.

De behandeling kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Het wespennest kan bespoten worden. Dit dient bij voorkeur in de avondschemering te gebeuren. Alle wespen bevinden zich dan in het nest. Een andere methode is het bespuiten van de nestingang(en) met een poeder. Deze toepassing kan overdag plaatsvinden. Voordeel van deze methode is dat de in- en uitvliegende wespen met het poeder in aanraking komen en, wanneer zij het nest betreden, met dit poeder de koningin en de larven doden.

Voor de naam en het adres van het NVO lid bij u in de buurt neemt u het beste contact op met het secretariaat van de NVO, Postbus 80523, 2508 GM te Den Haag, telefoon 070-3514851. Bij de NVO leden kunt u natuurlijk ook terecht voor plagen van ander ongedierte, zoals ratten, muizen, vlooien, kakkerlakken etc. De NVO en haar leden zijn ook via internet te vinden, en wel op www.ongedierte.net.

04 aug 99 11:53

Deel: ' Wespen zorgen voor grote overlast '
Lees ook