Wessanen NV

Corporate Communications

Prof. E.M. Meijerslaan 2 . P.O. Box 410 NL - 1180 AK Amstelveen . The Netherlands t +31 (0)20 547 95 28 . f +31 (0)20 547 94 45 corporate.communications@wessanen-hq.com persbericht www.wessanen.com

Amstelveen, 3 mei 2004
Wessanen stelt financiering veilig
Koninklijke Wessanen nv, leverancier van Health- en Premium Taste-voedingsproducten, heeft met Rabobank en Fortis Bank (Nederland) N.V. een principeovereenkomst bereikt over een op meerdere valuta's betrekking hebbende kredietfaciliteit van EUR 250 miljoen met een looptijd van drie jaar. Gezien de grote belangstelling voor dit mandaat zijn gunstige condities bedongen.
De kredietfaciliteit wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoelen, naast herfinanciering van de uitstaande, onderhands in de VS geplaatste lening van Wessanen USA Inc. ten bedrage van USD 136 miljoen. Deze lening wordt afgelost nadat de overeenkomst is getekend. Aangezien de huidige marktrente aanzienlijk lager is dan de (vaste) couponrente van 7,89% over de onderhandse lening, zal de financieringsovereenkomst vanaf 2005 een positief effect hebben op de nettowinst van Wessanen.
Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv

Voor meer informatie kunt u telefonisch (020 547 95 29) of per e-mail (corporate.communications@wessanen-hq.com) contact met ons opnemen. KvK Amsterdam 33145851


---- --

Deel: ' Wessanen stelt financiering veilig '
Lees ook