Wessanen NV

Amstelveen, 3 oktober 2001

Wessanen zal aantal uitstaande aandelen met maximaal 17% reduceren

Overeenkomstig eerder gedane mededelingen, kondigt de Concerndirectie van Koninklijke Wessanen nv aan dat zij, na de succesvolle afronding van de verkoop van haar zuivelactiviteiten in de Verenigde Staten, voornemens is het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen Wessanen met maximaal 17% te reduceren door middel van een combinatie van een aanpassing van de kapitaalstructuur en inkoop via de beurs.

Via een aanpassing van de kapitaalstructuur (de 'Kempen-route') zal het aantal aandelen met 10% worden gereduceerd. Hierbij is geen Nederlandse inkomsten- en dividendbelasting verschuldigd. Dit is mogelijk door de structuur van de transactie, waarbij (1) een gedeelte van de agioreserve zal worden omgezet in nominaal aandelenkapitaal, (2) het aldus aangepaste nominale aandelenkapitaal zal worden verminderd met terugbetaling van een bedrag in contanten van EUR 0,92 per aandeel, overeenkomend met 10% van de slotkoers op 2 oktober 2001, en (3) elke tien bestaande aandelen zullen worden omgewisseld in negen nieuwe aandelen.

Het voorstel tot aanpassing van de kapitaalstructuur zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een op 19 oktober 2001 te houden buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Na goedkeuring van het voorstel zal dit, in verband met juridische vereisten, circa twee maanden later worden geëffectueerd. Kempen & Co treedt op als financieel adviseur van Wessanen bij deze aanpassing van haar kapitaalstructuur.

Naast deze aanpassing van de kapitaalstructuur zal Wessanen via de beurs maximaal 7% van de uitstaande aandelen inkopen.

Wessanen streeft ernaar de aanpassing van de kapitaalstructuur en de inkoop via de beurs voor het einde van het jaar af te ronden.

Met het reduceren van het aantal uitstaande aandelen wordt de kapitaalstructuur van Wessanen, na de verkoop van vrijwel haar gehele belang in Campari en van de Amerikaanse zuivelactiviteiten, geoptimaliseerd.

Ook na deze aandelenreductie beschikt Wessanen over een sterke balans en zal door verdere acquisities de uitvoering van de wellness-strategie vervolgen, die is gericht op gezonde, natuurlijke voeding en specialiteiten voor de gezondheids- en kwaliteitsbewuste consument.

Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv

Zoekwoorden:

Deel: ' Wessanen zal uitstaande aandelen met maximaal 17% reduceren '
Lees ook