Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Leefbaarheid in de dorpen tussen Leie en Schelde Brugge, 28/9/2001
Het West-Vlaamse provinciebestuur heeft de laatste jaren steeds meer aandacht voor de leefbaarheid op het platteland. In 1996 was er b.v. het grootschalige leefbaarheidsonderzoek in de Westhoek. Vanuit hetzelfde perspectief wenste de provincie ook haar steentje bij te dragen in de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt.

Concreet is ze daarvoor in zee gegaan met de universiteit van Amsterdam die reeds heel wat ervaring heeft opgedaan bij het voeren van dergelijke onderzoeken.
De resultaten schetsen enerzijds een beeld van de leefbaarheidsaspecten in een dorp en verschaffen inzicht in de lokale verscheidenheid binnen het gebied. Anderzijds duikt ook een beeld op van de positie van de onderzochte leeftijdsgroep (nl. jonge huishoudens) in de onderzochte dorpen.

Deel: ' West-Vlaamse provinciebestuur onderzoekt leefbaarheid regio '
Lees ook