Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciedomein Bergelen (Wevelgem Gullegem) Brugge, 5/10/2001
De provincie blijft verder aandacht besteden aan de uitbouw van het provinciedomein Bergelen ( 50 ha ) en heeft enkele concrete actiepunten voor de komende maanden. Dat antwoordde Gedeputeerde Jan Durnez na een interpellatie van provincieraadslid Yves Debaere (CD§V) in de provincieraad van 4 oktober.
Yves Debaere drong aan op een versnelde uitvoering van heel wat aan de gang zijnde werken.

De aanplantingen groeien succesvol, zodat het domein reeds aardig oogt als groene long in dit dichtbevolkte deel van onze provincie. Tevens wordt de ingebruikneming van de cafetaria door de concessiehouder rond Pasen 2002 gepland. Heel recent werd de nieuwe dakbedekking volledig aangebracht en was er ook een opkuis en opfrissing van de onmiddellijke omgeving.

Voor het voorjaar 2002 is in het centrale gedeelte ook een bijkomende bebossing met duizenden aanplantingen op ong. 10 ha. voorzien. Op 12 maart 2002 zal de jaarlijkse actie Plant een bos, waaraan verschillende West-Vlaamse instellingen voor mentaal gehandicapten meewerken, in Bergelen plaatsvinden.

Daarnaast wil de provincie in 2002, in het kader van de natuurinrichtingen in de provinciale domeinen, de wal rond de hoeve heraanleggen en de vroegere meander bij de Heulebeek heruitgraven.

Zoekwoorden:

Deel: ' West-Vlaanderen wil provinciedomein Bergelen uitbouwen '
Lees ook