Gemeente Katwijk


* Westerbaan voorlopig uitsluitend toegankelijk voor bouwverkeerWesterbaan voorlopig uitsluitend toegankelijk voor bouwverkeer

Katwijk, 25 juli 2001

Sinds enige tijd zijn de werkzaamheden aan de Westerbaan gereed en is de Westerbaan toegankelijk voor bouw- en bestemmingsverkeer. De Westerbaan is de toekomstige ontsluitingsweg van de woonwijk Zanderij.

Op dit moment is de situatie als volgt:
Het eerste gedeelte van de Westerbaan, tussen de Wassenaarseweg N441 en de toegang naar DZH, is voor al het autoverkeer opengesteld. Bestemmingsverkeer naar DZH en ontheffingshouders van de Cantineweg kunnen daar ook gebruik van maken. Het tweede gedeelte van de weg, dus ná de toegang naar DZH, is voorlopig uitsluitend toegankelijk voor het bouwverkeer van de wijk. Dit is ook met borden aangegeven. Voor ander verkeer dan bouwverkeer is het dus verboden van dat gedeelte van de Westerbaan gebruik te maken.

Na de bouwvakvakantie beginnen de voorbereidingen voor de woningbouw van de volgende fase in de Zanderij. Op dat moment zal door middel van het plaatsen van hekken het bouwterrein worden afgezet en is het niet alleen verboden maar ook onmogelijk om via de Westerbaan het bewoonde gedeelte van de wijk te bereiken.

Volgens de planning wordt in 2002 de Westerbaan verder doorgetrokken tussen de woonwijk en de Cantineweg. De verkeerssituatie na aanleg van die fase zal dan opnieuw worden bezien.

Deel: ' Westerbaan Katwijk voorlopig uitsluitend voor bouwverkeer '
Lees ook