Gemeente Westerveld


20-2-2003
Westerveld geeft binnenkort 29 bouwkavels uit in Havelte.

Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van Meerkamp-west fase 2a. In dit deel van de Meerkamp kunnen 29 woningen worden gebouwd in de periode 2003-2004. Het college stelt voor de kavels te verkopen tegen marktconforme prijzen. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat dan zullen de prijzen variëren van ? 106,83 tot ? 139,85 per m2

In het kader van Duurzaam bouwen wil het college voor maximaal 15 woningen een premie beschikbaar stellen van ? 10.000,-- per woning.

De tijd die nodig is voor het bouwrijp maken van het gebied, wil het college benutten om de kavels uit te gaan geven. De kavels zullen worden uitgegeven op grond van de "Regeling inzake de verkoop van bouwkavels".
Het college verwacht dat er veel belangstelling zal bestaan voor de kavels. Dit is mede de reden dat het college nog kijkt naar de mogelijkheden om "starters" op de woningmarkt in het uitgiftebeleid een speciale positie te geven. Het college wil hiervoor 10 kavels reserveren

Deel: ' Westerveld geeft binnenkort 29 bouwkavels uit in Havelte '
Lees ook