expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Westland Interventie Team

Nr.: 99/151
10 september 1999

Speciaal team voor voorlichting aan en controle van werkgevers in het Westland

Werkgevers in de tuinbouw in het Westland die voor tijdelijk werk gebruik maken van de diensten van handmatige loonbedrijven en uitzendbureaus, worden de komende maanden geïnformeerd over de consequenties van het inschakelen van deze tussenpersonen. Werkgevers moeten er bijvoorbeeld op letten dat zij met bonafide loonbedrijven of uitzendbureaus in zee gaan.
Naast het geven van voorlichting zullen er controles worden uitgevoerd bij werkgevers en tussenpersonen om onder meer belasting- en premiefraude en illegaal werk te bestrijden.

Voor deze activiteiten is een speciaal team opgericht, het zogeheten Westland Interventie Team (WIT). Aanleiding voor de oprichting van dit team zijn de uitkomsten van een onderzoek (juni 1997) in het Westland van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) Den Haag. Daaruit bleek onder meer dat op grote schaal het betalen van belasting en sociale premies wordt ontdoken.

Na het verschijnen van het onderzoek van het RIF kondigde het vorige kabinet in de notitie 'Fraudebestrijding 1998-2002' aan dat er een speciaal breed samengesteld interventieteam zou worden opgericht. Dit voornemen werd nog eens bevestigd in het Regeerakkoord.

Het WIT is een samenwerkingsverband van GAK Nederland, GUO (uitvoeringsinstelling in de agrarische sector), de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de Vreemdelingendienst en het Openbaar Ministerie. Door deze samenwerking worden de activiteiten in het Westland van deze organisaties afzonderlijk, gebundeld. Het WIT functioneert vooralsnog tot eind 2002.

10 sep 99 15:55

Deel: ' Westland Interventie Team controleert werkgevers '
Lees ook