Drempels weg


Wet gelijke behandeling beïnvloedt internet op termijn

Nog geen direct effect

22-07-2002
De Tweede kamer heeft begin deze maand het wetsvoorstel voor gelijke behandeling van gehandicapten en chronisch zieken (WGBH/CZ) aangenomen. De wet moet bijdragen aan de bevordering van de maatschappelijke participatie van mensen met een handicap of chronische ziekte. Dit zal in de toekomst ook invloed hebben op de toegankelijkheid van internet.

De Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan met het wetsvoorstel, maar Wouter den Ouden van het ministerie van VWS denkt dat dat geen probleem is. De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen vóór het wetsvoorstel gestemd. Dat geeft wel aan hoe belangrijk het wordt gevonden. Daarmee lijkt de kans klein dat de Eerste Kamer roet in het eten gaat gooien. Waarschijnlijk zal de wet in 2003 in werking treden en daarna worden uitgebreid.

3 onderdelen
Het is echter niet zo dat de websites van allerlei instanties door de aanname van het wetsvoorstel op korte termijn toegankelijk zullen worden. Den Ouden legt uit hoe het in elkaar zit: We hebben te maken met een wet die discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte moet tegengaan. Het gaat dus om gelijke rechten voor iedereen. De wet recht zich in eerste instantie op 3 onderwerpen: arbeid, beroepsopleidingen en openbaar vervoer.

Onderscheid
Den Ouden vertelt dat er een belangrijk onderscheid is tussen de onderwerpen arbeid en beroepsopleidingen enerzijds, en het openbaar vervoer anderzijds. Op de eerste 2 is individueel recht van toepassing: elk individu heeft gegarandeerd recht op werk of opleiding, ongeacht handicap of ziekte. Bij openbaar vervoer wordt een minimaal niveau van toegang gegarandeerd, wat niet is gericht op het individu in het bijzonder. Mocht een persoon echter moeite hebben met toegang, dan moet hij wel assistentie kunnen krijgen.

Websites
Maar hoe zit dat nu met die websites? Den Ouden: Websites voor arbeid en beroepsopleidingen zijn niet verplicht om hun websites nu meteen volledig toegankelijk te maken. Bij openbaar vervoer ligt dat anders: organisaties die op hun websites reisinformatie aanbieden, moeten als ze iets aan die websites gaan vernieuwen, deze volgens de gangbare toegankelijkheidscriteria doorvoeren.

Europa
Den Ouden benadrukt dat het in dit verband belangrijk is te kijken naar de initiatieven omtrent internettoegankelijkheid die vanuit de Europese Unie in gang worden gezet (zie berichten van 13 juni over Europees Parlement en van 21 mei over wetgeving internettoegankelijkheid). Binnenkort is onder meer hierover allerlei informatie te vinden op een nieuwe website. Den Ouden: Die website wordt opgezet in het kader van het jaar van de Gehandicapten 2003. Hij zal www.info2003.nl gaan heten.

Grote stap
Hoe dan ook is de aanname van de WGBH/CZ volgens Den Ouden een grote stap vooruit. Als je 10 jaar geleden had gevraagd of het mogelijk was om zon antidiscriminatiewet aan te nemen, was er negatief op gereageerd. Nu hebben we het voor elkaar gekregen.

Deel: ' Wet gelijke behandeling beïnvloedt internet op termijn '
Lees ook