Stand van zaken mbt wetsvoorstel herindeling Twente

Het wetsvoorstel Gemeentelijke Herindeling van Twente is na afronding van de besluitvorming in de Tweede Kamer begin mei ingediend bij de Eerste Kamer.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 13 juli 1999 een voorlopig verslag opgesteld, waarin aan de minister vragen (waaronder heel veel over Twentestad) over dit wetsvoorstel werden gesteld. De minister heeft in zijn Memorie van Antwoord van 25 augustus hierop gereageerd. De strekking van zijn reactie was dat hij wenst vast te houden aan de vorming van Twentestad.

De memorie van antwoord was vervolgens voor de commissie weer aanleiding tot het stellen van aanvullende vragen over de mogelijkheden tot samenwerking in Twente. Deze vragen zijn opgenomen in een verslag van de vaste commissie dat op 14 september 1999 is vastgesteld.

Het wachten is op de beantwoording door de minister van BZK van de aanvullende vragen vanuit de Eerste Kamer over samenwerking. Er zijn aanwijzingen dat deze beantwoording waarschijnlijk niet voor het kerstreces komt en dat zou betekenen dat plenaire behandeling in de Eerste Kamer op zn vroegst begin 2000 plaatsvindt.

Deel: ' Wet herindeling Twente wordt niet voor de Kerst aangenomen '
Lees ook