MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

13-06-2002
Wet Markt en Overheid moet oneigenlijke concurrentie lagere overheden stoppen
Het Wetsvoorstel Markt en Overheid is behoorlijk verwaterd ten opzichte van de oorspronkelijke versie. De inzet van MKB-Nederland om via dit wetsvoorstel de oneigenlijke concurrentie van gemeenten en provincies t.o.v. het mkb tegen te gaan, komt, als het zo doorgaat, nauwelijks meer uit de verf. Dit stelt MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer tijdens het congres Wet markt en overheid' in Zeist (13 juni).

Ten onrechte voeren lagere overheden de administratieve lastendruk op om een goed onderscheid tussen overheid en markt via de wet mogelijk te maken. Lagere overheden moeten zich netjes verantwoorden voor elke cent die zij in de markt verdienen en die zij dus het bedrijfsleven onthouden. Als ze de beperkte administratieve handelingen om hiervoor verantwoording af te leggen niet willen vervullen, zijn zij niet correct bezig.

MKB-Nederland constateert dat met name in de regio gemeenten vaak een dubbelrol hebben; soms zijn zij concurrent, soms zijn zij opdrachtgever van het mkb. Dat maakt het voor de individuele ondernemer vaak erg moeilijk hiertegen in het geweer te komen en brengt een ondernemer in een oneigenlijke positie. Wettelijke afspraken zijn daarom in dit geval noodzaak. MKB-Nederland zal er daarom bij de nieuwe Tweede Kamer met klem op aandringen, deze oneigenlijke concurrentie een halt toe te roepen.

Daarnaast zal MKB-Nederland in de regio MKB-meldpunten in het leven roepen om gemeenten die zich niet aan de regels houden, hier nadrukkelijk op te wijzen.
Ruimte voor ondernemerschap moet er uiteraard zijn, maar dan wel op een nette en verantwoorde manier, aldus De Boer.

Informatie: drs. J.J.M. Rats

Deel: ' Wet Markt en Overheid moet oneigenlijke concurrentie lagere overhede.. '
Lees ook