Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

25-03-2003
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Alphen - Chaam maken bekend, dat op grond van:


- artikel 8.40 Wet milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer een melding gedaan is van het van toepassing worden van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer op een reeds opgericht akkerbouw- of tuinbouwbedrijf door A. Adams, Kloosterstraat 15 te Chaam voor een inrichting aan Kloosterstraat 15 te Chaam.

De melding met bijlagen ligt vanaf 21 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentekantoor te Alphen, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Indien U onmogelijk in de gelegenheid bent zich gedurende deze uren vrij te maken, kan na telefonische afspraak (tel: 013-5086656) een alterna-tief tijdstip worden bepaald.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wet milieubeheer gemeente Alphen Chaam '
Lees ook