Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

19-06-2002
Wet Milieubeheer

Binnengekomen meldingen:
Ex artikel 8.19 Wet Milieubeheer:

* Jachtbouw Kaspers B.V., Veenstraat 12A in Stadskanaal inzake het veranderen van het bedrijf aan de Veenstraat 12A in Stadskanaal. Het gaat om het plaatsen van een Romney-loods voor het opslaan van goederen die nu nog buiten worden opgeslagen.

Ex artikel 8.40 Wet Milieubeheer:

* Drukkerij Publicom, Steenhouwer 35 in Stadskanaal inzake het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op de reeds aanwezige inrichting Steenhouwer 35 in Stadskanaal;

* De heer E. Addens, Holte 52 in Onstwedde inzake het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven op een reeds aanwezige inrichting Holte 52 in Onstwedde (rijwielreparatie
+ verkoop (weinig) ).

Wij zijn akkoord gegaan met bovenstaande meldingen. Deze meldingen liggen tot zes weken na publicatie ter inzage in het publieksbureau.
Binnen deze termijn kunt u bezwaren bij ons indienen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Voor nadere inlichtingen: de heer E.P. Hoek, telefoonnummer 0599-631605.

Deel: ' Wet Milieubeheer gemeente Stadskanaal '
Lees ook