Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

12-06-2002
Wet Milieubeheer

Binnengekomen meldingen:
Ex artikel 8.26 Wet milieubeheer:

In het publieksbureau van de gemeente Stadskanaal ligt vanaf heden ter inzage:
de openbare kennisgeving ontwerp-beschikking inzake de aanvraag van:
* Jachtbouw Kaspers, Veenstraat 12A in Stadskanaal. Het gaat om het intrekken van de beschikking van 20 december 2000 voor het mogen hebben van een gasflessendepot bij het perceel Veenstraat 12A in Stadskanaal.

Wij zijn van plan op deze aanvraag een positief besluit te nemen.

Gemotiveerde bedenkingen tegen een ontwerp-beschikking kunnen schriftelijk door een ieder worden gemaakt voor 28 juni 2002. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die bedenkingen indient, niet bekendgemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Ex artikel 8.19 Wet milieubeheer:

* G. ten Seldam, Alteveersterweg 25A in Alteveer inzake het vervangen en verplaatsen van een dieseltank in het perceel Alteveersterweg 25A in Alteveer.

Ex artikel 8.40 Wet milieubeheer:

* R. Lindeman, Horsten 88 in Musselkanaal inzake het inrichten van een café annex dart-biljart in het perceel Marktstraat 88C in Musselkanaal;

* Roskamp Automaterialen, Schoolstraat 10 in Musselkanaal inzake het oprichten van een inrichting voor de verkoop van automaterialen in het perceel Glasblazer 6 in Stadskanaal, met nadere eis tot beperking van de geluidsbelasting.

Bovengenoemde meldingen liggen gedurende zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Voor nadere inlichtingen: de heer E.P. Hoek, telefoonnummer 0599-631 605.

Deel: ' Wet Milieubeheer Stadskanaal '
Lees ook