Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

29-01-2003
Wet milieubeheer

De volgende meldingen zijn bij de gemeente ontvangen:

Ex artikel 8.40 Wet milieubeheer:

* Transportbedrijf Groenewold VOF, Oosterstraat 57 in Stadskanaal over het toepassen van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer

Opgemerkt wordt dat de publicatie van deze melding (art.8.40) slechts een wettelijk verplichte bekendmaking inhoudt. Van de melding zelf kan kennis worden genomen in het gemeentehuis.

Ex artikel 8.26 Wet milieubeheer:
In het publieksbureau van de gemeente Stadskanaal liggen vanaf 29 januari ter inzage:
de openbare kennisgevingen ontwerp -beschikkingen over het aanvragen van:

* Ten Kate, Postbus 16 in Musselkanaal. Het gaat om het intrekken van de milieuvergunningen, respectievelijk voor de percelen Sluisstraat 56 en 115 in Musselkanaal (productieactiviteiten).

Wij zijn van plan op deze aanvragen een positief besluit te nemen.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen kunnen schriftelijk door iedereen worden gemaakt voor 27 februari 2003. Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die bedenkingen indient, niet bekendgemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Voor inlichtingen: E.P. Hoek, (0599) 631 605.

Deel: ' Wet milieubeheer Stadskanaal '
Lees ook