Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekWetenschappelijke basis voor behandeling van chronische pijn ontbreekt

Van de meeste behandelingen die worden toegepast bij chronische pijn is (nog) onduidelijk of zij inderdaad effect sorteren. Omdat het aan een wetenschappelijke basis ontbreekt, hebben artsen en andere zorgverleners te weinig houvast om een weloverwogen keuze voor een bepaalde behandeling te maken. Zo luidt een van de conclusies van een door NWO-Medische Wetenschappen ondersteund epidemiologisch onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit Maastricht in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Volgens een Nipo-enquête uit 1996 lijdt circa achttien procent van de Nederlandse bevolking aan chronische pijn. Het gaat dan om pijnklachten die langer dan zes maanden aanhouden. Veel voorkomende pijnproblemen zijn lage rugpijn, (spannings-)hoofdpijn en buikpijn ten gevolge van een prikkelbare darm. Ook nek- en schouderpijn, fibromyalgie en stomp- en fantoompijn worden tot de categorie pijnklachten gerekend die niet tot een duidelijke oorzaak te herleiden zijn. Omdat behandeling vaak niet tot pijnreductie leidt, blijven pijnpatiënten terugkomen bij huisarts, fysiotherapeut of specialist.

Een kleine vijfduizend zorgverleners -huisartsen, fysiotherapeuten, chiropractors en medisch specialisten als orthopedisch chirurgen, reumatologen, gastroenterologen en neurologen- hebben aan het NWO-pijnproject hun medewerking verleend. Uit een nauwgezette inventarisatie bleek dat zij chronische pijn op veel verschillende manieren behandelen. Meest gangbaar is pijnmedicatie of fysiotherapie. De huisarts speelt in het hele behandelproces een sleutelrol. Hij verwijst de pijnpatiënt naar (telkens) andere zorgverleners, die de patiënt op hun beurt vaak weer onverrichter zake naar hem terugverwijzen.

Literatuuronderzoek wees uit dat de werkzaamheid van de meeste in Nederland gangbare pijnbehandelingen niet wetenschappelijk bewezen is. Bewijs dat een bepaalde behandeling niet zou werken is er echter evenmin. Geconcludeerd wordt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar het effect van pijnbehandelingen. Waar dit wel gebeurde, spreken de resultaten elkaar tegen of ontbreekt een goed overzicht van de verschillende effectonderzoeken. Dit kan een oorzaak zijn voor de grote verscheidenheid aan behandelwijzen voor chronische pijn. Nadere informatie bij:

* drs. Mariëlle Kroese, (UM)

* tel. (043) 3882195, fax (043) 3884128

* e-mail meal.kroese@epid.unimaas.nl
of

* dr. ir. Riekie de Vet (VU)

* tel. (020) 4448176, fax (020) 4448181

* e-mail hcw.de_vet.emgo@med.vu.nl

Deel: ' Wetenschap-basis voor behandeling chronische pijn ontbreekt '
Lees ook